Om instituttet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Neurovidenskab og Farmakologi > Om instituttet

Om Institut for Neurovidenskab og Farmakologi

Institut for Neurovidenskab og Farmakologi er en afdeling under det sundhedsvidenskabelige fakultet (SUND) ved Københavns universitet. Det er det første neurovidenskabelige institut ved universitetet, oprettet i 2007. Oprettelsen af instituttet afspejler en aktuel og global interesse for hjerneforskningen og dens resultater. Interessen kommer til udtryk på mange forskellige måder, ikke mindst Grethe Lundbeckfondens årlige uddeling af den europæiske hjerneforskningspris, The Brain Prize, og instituttets tildeling af Region Hovedstadens Global Excellence-pris (2010).

Instituttet er opdelt i 7 laboratorier, hvoraf de 5 befinder sig på Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N, og de 2 resterende laboratorier er placeret andre på Nørre Campus. Instituttets administrative enhed befinder sig på Panum Instituttet i bygning 33, 3. sal, indgang fra Nørre Alle 20.

Neuropsykiatrisk Laboratorium er placeret på Psykiatrisk Center København, også ved Rigshospitalet.

Laboratoriet for Neuronal Plasticitet er placeret i forskerbyen Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.

Instituttet er dannet i forbindelse med omstruktureringen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pr. 1. januar 2007, og består af forskergrupper fra næsten alle de tidligere institutter på Fakultetet.Instituttets mål

På institut for Neurovidenskab og Farmakologi er det overordnede mål at skabe ny viden om nervesystemets funktion og lægemidlers virkningsmekanisme, at undervise i disse emner på højest videnskabelige plan, og at formidle den indhentede viden til offentligheden.

Kommunikation

Instituttets forskningsresultater formidles ved offentliggørelse i internationale videnskabelige tidsskrifter, gennem forskningsbaseret undervisning og gennem direkte dialog og samarbejde med hospitalsverdenen, industrien og det omgivende samfund. Den sidste onsdag i hver måned afholdes et ”Distinguished Seminar in Neuroscience and Pharmacology”, hvortil alle har adgang. Desuden organiserer instituttets unge forskere, organiseret i "neuroscience.rocks", regelmæssige Faculty Talks med instituttets seniorer VIP'er. Instituttet afholder desuden et årsmøde for alle instituttets ansatte og tilknyttede forskere og studerende, typisk i januar måned.